Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 353
(346 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 536
Novela z. o bankách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 536/0 dne 22. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 909).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal navíc návrh zákona a vydal 12. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/3 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 536/5, který byl rozeslán 14. 3. 2012 v 16:36.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 134, usnesení č. 1096).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 536/6, který byl rozeslán 4. 5. 2012 v 14:24.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 1155).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.5.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 272, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 353/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 650, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2012.

Témata EUROVOC: bankabankovnictvíbankovní právocenné papírycentrální bankafinanční institucenucená správa