Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 355
(226 kB)
Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 548
Vl.n.ústav.z. o změnách státních hranic s Rakouskou rep.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 548/0 dne 6. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2011 (usnesení č. 205). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 990).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 548/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 119, usnesení č. 1156).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jozef Regec, který přijal k tomuto tisku dne 12.6.2012 usnesení č. 227, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 355/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 646, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 235/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Témata EUROVOC: RakouskohraniceČeská republika