Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 358
(294 kB)
Návrh zákona o kontrole (kontrolní řád)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 575
Vl.n.z. o kontrole (kontrolní řád)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 575/0 dne 16. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 987).

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 575/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 575/2, který byl rozeslán 4. 5. 2012 v 13:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 127, usnesení č. 1159).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.5.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 278, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 358/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 648, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2012.

Témata EUROVOC: kontrolní mockontrolní úřadkorupceorgány veřejné správypravomoc výkonné mociprůhlednost rozhodovánísprávní dohledsprávní kontrolasprávní spolupráceveřejná správa