Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 359
(1319 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.5.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 274, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 359/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 761, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.