Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 362
(1390 kB)
Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr obrany Alexandr Vondra, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jozef Regec, který přijal k tomuto tisku dne 12.6.2012 usnesení č. 225, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 362/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 13.6.2012.

Svým usnesením č. 630, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.