Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 363
(367 kB)
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 27.6.2012 usnesení č. 294, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 363/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 16.8.2012.

Svým usnesením č. 720, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.