Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 365
(492 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany"
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.6.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 705.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 27.6.2012 usnesení č. 293, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 365/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 691, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: Rada Evropydemokratizaceobčanská právaobčanství EUpolitická právaČeská republika