Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 367
(6902 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsaná v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Pavel Dobeš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.6.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 707.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.8.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2012 usnesení č. 290, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 367/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 24.10.2012.

Svým usnesením č. 743, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Izraelletecká dopravamezinárodní dohodaČeská republika