Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 369
(2089 kB)
Národní program reforem České republiky 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 14.8.2012 usnesení č. 304, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 369/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 16.8.2012.

Svým usnesením č. 721, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.