Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 370
(16269 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Naděžda Kavalírová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2012 usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 370/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 770, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.