Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 371
(550 kB)
Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 613
N.z. o volbě prezidenta republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 613/0 dne 27. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1060).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 613/2, který byl rozeslán 6. 6. 2012 v 10:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1183).

Hlasování č. 94 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 10.7.2012 usnesení č. 220, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 371/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 18.7.2012.

Svým usnesením č. 675, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2012.

Témata EUROVOC: hlava státuprezidentské volbyvšeobecné volební právoústava