Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 372
(233 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 614
Novela z. o správních poplatcích

Hlasování č. 95 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Martin Tesařík, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2012 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 372/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 18.7.2012.

Svým usnesením č. 676, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2012.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2012.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2012.

Témata EUROVOC: ceníkdodání dokumentuinformacereprodukovánízprostředkování dat