Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 378
(278 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Pavel Staněk, poslanec Stanislav Polčák, poslankyně Jana Suchá.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 584/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 584
Novela z. - trestní zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 584/0 dne 19. 1. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0584.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1064).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 584/4, který byl rozeslán 8. 6. 2012 v 10:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1188).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 10.7.2012 usnesení č. 225, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 378/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 18.7.2012.

Svým usnesením č. 682, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 390/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 584/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 584/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 49, usnesení č. 1260).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 17. 9. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 584/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 584/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 7. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 146, usnesení č. 1356).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Témata EUROVOC: podmínečné propuštěnítrestná činnosttrestný čin