Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 380
(5370 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva BUNKERS)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Pavel Dobeš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.6.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.8.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2012 usnesení č. 289, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 380/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 24.10.2012.

Svým usnesením č. 744, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.