Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 381
(270 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Milada Emmerová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 2. 2012 jako tisk 594/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 594
Novela z. o státní sociální podpoře

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 594/0 dne 3. 2. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0594.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Lenka Kohoutová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13., 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1086).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 594/3, který byl rozeslán 15. 6. 2012 v 12:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1217).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2012 usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 381/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 20.7.2012.

Svým usnesením č. 706, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 594/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 594/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 70, usnesení č. 1274).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2012.

Témata EUROVOC: adopce dítětedítěpéče o postižené osobyrodinné přídavkyrodičovský příspěveksociální zabezpečení