Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 382
(241 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zdeňka Horníková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 11. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2012 jako tisk 638/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 638
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 638/0 dne 21. 3. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0638P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Smutný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1150).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 638/3, který byl rozeslán 14. 6. 2012 v 13:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1214).

Hlasování č. 198 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Eva Richtrová, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2012 usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 382/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 18.7.2012.

Svým usnesením č. 680, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 8. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2012.

Témata EUROVOC: finanční nástroj EUměstská infrastrukturaveřejná investicevýstavba měst