Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 402
(442 kB)
Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 693
Vl.n.z.o pojistném na důchodové spoření - související - EU

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 693/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1213).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 693/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 7. 2012 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 7. 2012 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 693/2, který byl rozeslán 13. 7. 2012 v 16:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 7. 2012 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1253).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.7.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.8.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.7.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 8.8.2012 usnesení č. 297, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 402/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 16.8.2012.

Svým usnesením č. 731, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 21.8.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 399/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 693/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 693/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 56, usnesení č. 1264).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 9. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 24. 9. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 693/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 693/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 7. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 150, usnesení č. 1358).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Témata EUROVOC: důchodový plánfinanční instituce se zvláštním poslánímpenzijní připojištěnípojistnésociální zabezpečeníúspory