Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 394
(1177 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o spolupráci v oblasti ochrany svědků, podepsaná dne 24. května 2012 na Štiříně
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.7.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 753.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 24.9.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.7.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 14.8.2012 usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 394/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 26.10.2012.

Svým usnesením č. 779, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: boj proti zločinupolicejní spolupráceprávní pomocsoudní dokazovánísoudní spolupráce EU v trestních věcechtrestní stíháníveřejná bezpečnostvýslech svědkaČeská republika