Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 404
(365 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Jiří Dienstbier.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.8.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.10.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2012 usnesení č. 8.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 18.12.2012 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 404/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 773, v hlasování č. 65 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Senát nepřijal k tisku usnesení.