Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 405
(527 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorek Jany Juřenčákové a Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jana Juřenčáková, senátorka Soňa Paukrtová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.8.2012.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 774, v hlasování č. 66 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.