Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 409
(998 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Budapešti dne 13. června 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.8.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.9.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Jirsa, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2012 usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 409/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 5.12.2012.

Svým usnesením č. 28, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.