Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 411
(773 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. května 1997)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.9.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 788.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.9.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2012 usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 411/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 6.12.2012.

Svým usnesením č. 42, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská unieevropský úředníkhospodářský trestný činkorupceratifikace dohodyČeská republika