Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 417
(321 kB)
Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 689
Vl.n.z. o zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 689/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1222).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 9. 2012 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 9. 2012 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 689/2, který byl rozeslán 5. 9. 2012 v 16:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 1302).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Milan Pešák, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2012 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 417/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 24.10.2012.

Svým usnesením č. 737, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 29.10.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 463/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 689/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 689/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 40, usnesení č. 1380).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2012.

Témata EUROVOC: derogacepojištění proti pracovnímu úrazupracovní úrazsociální zabezpečenízaměstnancizaměstnavatelúrazové pojištění