Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 418
(254 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 732
Novela z. - školský zákon

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2012 usnesení č. 265, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 418/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 24.10.2012.

Svým usnesením č. 741, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.10.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2012.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 11. 2012.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 11. 2012.

Témata EUROVOC: financování z veřejných prostředkůobecpovinná školní docházkapředškolní výchovazákladní vzdělání