Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 422
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Štětina.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2012 jako tisk 593/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 593
Novela z. - zákoník práce

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 593/0 dne 3. 2. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0593.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2012 (usnesení č. 238). Určil zpravodaje: Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1219).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 593/3, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1312).

Hlasování č. 154 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Zdeněk Schwarz, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2012 usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 422/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 24.10.2012.

Svým usnesením č. 751, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.10.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 385/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2012.

Témata EUROVOC: odměňovánípomoc obětem neštěstíprvní pomocprémiezdravotnické povolánízdravotní personál