Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 427
(267 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 736
Novela z. o doplňkovém penzijním spoření

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 736/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Radim Vysloužil a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1239).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 736/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 736/2, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 14:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 242, usnesení č. 1325).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2012 usnesení č. 316, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 427/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 754, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.10.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Témata EUROVOC: důchodový plánfinanční instituce se zvláštním poslánímpenzijní připojištěnípojistný nárokpovinné úsporysociální zabezpečenívšeobecné zdravotní pojištění