Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 429
(548 kB)
Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Bendl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 691
Vl.n.z. o Státním pozemkovém úřadu

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 691/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1192).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 691/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 691/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 691/3, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 10:06 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 691/4, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 12:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1323).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2012 usnesení č. 322, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 429/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 26.10.2012.

Svým usnesením č. 780, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 29.10.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 503/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 691/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 691/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 283, usnesení č. 1440).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2012.

Témata EUROVOC: nemovitostpravomoc institucepůda ve vlastnictví státusystém vlastnictví půdyvýkonný orgánzemědělská nemovitostčinnost základních institucí