Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 430
(514 kB)
Návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Alena Hanáková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 620
Vl.n.z. o audiovizi

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 620/0 dne 29. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. arch. Václav Mencl a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1088).

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 620/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 620/2, který byl rozeslán 20. 9. 2012 v 10:17.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 211, usnesení č. 1320).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2012 usnesení č. 263, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 430/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 26.10.2012.

Svým usnesením č. 782, v hlasování č. 80 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 496/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 11. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 620/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 620/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 249, usnesení č. 1433).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2012.

Témata EUROVOC: audiovizuální dokumentaudiovizuální politikaaudiovizuální produkcefilmový průmysl