Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 431
(3122 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé, která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.10.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 10.12.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2012 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 431/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 78, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.