Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 433
(530 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 733
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 733/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1237).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 733/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 733/2, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 14:49.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 195, usnesení č. 1317).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2012 usnesení č. 319, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 433/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 25.10.2012 usnesení č. 335, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 433/2.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 756, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 29.10.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 502/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 733/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 733/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 285, usnesení č. 1441).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2012.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaňové orgánydaňový poplatníkfakturacefiskální politikasazba DPH