Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 435
(755 kB)
Petice "Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem!"
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou Václav Kejř, Martin Čecho, Zuzana Penglová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2012 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 435/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 84, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.