Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 436
(750 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. ?/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání ("program Pericles 2020") na nezúčastněné členské státy
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.10.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 828.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 24.10.2012 usnesení č. 328, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 436/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 758, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: euroevropská měnapadělánípodvodpodvody poškozující EUprofesní přípravavzdělávací programČeská republika