Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 444
(2982 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Pavel Dobeš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.11.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.1.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 444/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 91, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.