Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 448
(4140 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku", který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.11.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 852.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.12.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 448/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.3.2013.

Svým usnesením č. 133, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Nizozemskodaňová úmluvadvojí zdaněníČeská republika