Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 449
(431 kB)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 248.

Navrhovateli jsou senátor Jiří Dienstbier, senátor Miroslav Nenutil.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 719/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 719
Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 719/0 dne 22. 6. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0719.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 43, usnesení č. 1333).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.11.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.3.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.12.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 6.3.2013 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 449/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 6.12.2012.

Svým usnesením č. 45, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.10.2013.

Svým usnesením č. 367, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 475, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: financování stranyfinancování volebvolbyvolební kampaňvolební výdaje