Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 4
(793 kB)
Petice "NE-35 procent prvních zón v NP Šumava"
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou Petr Martan, Naděžda Kavalírová, Josef Kalbáč.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.12.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2013 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 4/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 203, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.