Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 5
(329 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Marcel Chládek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.12.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 1.4.2013.

Senát přikázal senátní tisk dne 31.1.2012.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. PhDr. Jaromír Jermář.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 19.2.2013 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 5/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 79, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 189, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 6. 2013 jako tisk 1035/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1035
Novela z. - školský zákon

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1035/0 dne 27. 5. 2013.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1035.

Témata EUROVOC: periferní jednotkapočítačpřipuštění ke zkoušcezkouškaškolní vzdělávání