Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 6
(32622 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.12.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.12.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 20.2.2013 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 6/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.3.2013.

Svým usnesením č. 131, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.