Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 10
(239 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 880
Novela z. o platu představitelů státní moci

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 391410880/0 dne 14. 12. 2012.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2012.
  Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 880/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 12. 2012 na 49. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 245, usnesení č. 1430).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.12.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.1.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.12.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 28.12.2012 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 10/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 28.12.2012.

Svým usnesením č. 50, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 11/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal 11. 1. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 1. 2013.

Témata EUROVOC: finanční příjem členů parlamentumzdaodměňováníposlanec parlamentu