Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 11
(233 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 881
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 391420881/0 dne 14. 12. 2012.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2012.
  Určil zpravodaje: Dr. Ing. Jaromír Drábek a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 12. 2012 na 49. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 248, usnesení č. 1432).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.12.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.1.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.12.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 28.12.2012 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 11/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 28.12.2012.

Svým usnesením č. 51, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 505/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal 29. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 12. 2012.

Témata EUROVOC: dítěrodinné přídavkysociální dávky