Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 24
(261 kB)
Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 657
Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Eva Richtrová, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.2013 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 24/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 30.1.2013.

Svým usnesením č. 56, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 4.2.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 67/2013.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 657/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 657/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 302, usnesení č. 1563).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2013.

Témata EUROVOC: bydlenídružstevní důmplacené službyposkytování služebpronájem nemovitostislužbyslužby obyvatelstvu