Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 23
(245 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslankyně Anna Putnová, poslanec Petr Gazdík.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2012 jako tisk 634/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 634
Novela z. o vysokých školách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 634/0 dne 20. 3. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0634.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 23/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 30.1.2013.

Svým usnesením č. 70, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2013.

Témata EUROVOC: mateřský příspěvekmateřstvíochrana matky a dítětesociální dávkystudentvysokoškolské vzdělání