Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 22
(359 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 825
Novela z. - transplantační zákon - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 825/0 dne 10. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: MUDr. Patricie Kotalíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1348).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 825/2, který byl rozeslán 13. 12. 2012 v 14:37.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 264, usnesení č. 1435).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Miloš Janeček, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 22/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 86, v hlasování č. 66 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 44/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2013.

Témata EUROVOC: bioetikalékařstvípráva pacientaprávo na fyzickou integritutransplantace orgánů