Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 20
(513 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 780
Novela z. o integrované prevenci - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 780/0 dne 22. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1339).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4., 12. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 780/2, který byl rozeslán 13. 12. 2012 v 14:41.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 273, usnesení č. 1437).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Martin Tesařík, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.2013 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 20/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 92, v hlasování č. 80 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 4.2.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2013.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 780/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 780/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 305, usnesení č. 1565).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 3. 2013.

Témata EUROVOC: kontrola znečištěnínebezpečná látkaobchodovatelné emisní povoleníopatření na kontrolu znečištěníprevence environmentálních rizikprevence znečištěníseznam