Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 19
(541 kB)
Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 617
N.z. o obětech trestných činů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 617/0 dne 27. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1053).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4., 11., 14. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 617/3, který byl rozeslán 14. 12. 2012 v 14:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1436).

Hlasování č. 269 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.2013 usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 19/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 30.1.2013.

Svým usnesením č. 63, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 45/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2013.

Témata EUROVOC: oběťpomoc obětem trestné činnostiprávní spoluprácepřibližování legislativytrestný čintrestný čin proti osobámuplatňování právních předpisů EU