Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 18
(239 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ivan Ohlídal.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 3. 2012 jako tisk 624/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 624
Novela z. o podpoře výzkumu a vývoje

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 624/0 dne 2. 3. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0624.

Hlasování č. 67 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Eva Syková, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 18/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 30.1.2013.

Svým usnesením č. 69, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 49/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2013.

Témata EUROVOC: politika výzkumusprávní kontrolavýzkum a vývoj