Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 17
(244 kB)
Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Lenka Kohoutová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2012 jako tisk 605/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 605
N.z.o změně právní formy občanského sdružení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 605/0 dne 16. 2. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0605.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2012 (usnesení č. 243). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1191).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1401).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.2013 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 17/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 30.1.2013.

Svým usnesením č. 55, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.2.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 68/2013.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 605/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 605/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 300, usnesení č. 1562).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 3. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 3. 2013.

Témata EUROVOC: nezisková organizaceobčanskoprávní sdruženíspráva instituceveřejně prospěšná služba