Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 16
(304 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Pavel Bém.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 2. 2012 jako tisk 590/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 590
Novela z. o léčivech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 590/0 dne 1. 2. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0590P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1173).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 17. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 590/6, který byl rozeslán 26. 10. 2012 v 12:49.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1400).

Hlasování č. 103 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 16/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 30.1.2013.

Svým usnesením č. 54, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2013.

Témata EUROVOC: farmaceutický výrobekkonopíkontrola léčivomamná látkazdraví veřejnosti