Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 15
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 352
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 11. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 5. 2011 (usnesení č. 132). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 573).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 352/4, který byl rozeslán 25. 10. 2012 v 12:22.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1399).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.2013 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 15/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 30.1.2013.

Svým usnesením č. 61, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Svým usnesením č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 1.2.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 352/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 352/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 297).

Témata EUROVOC: kontrolní mockontrolní úřadpravomoc instituceveřejné finance