Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 14
(362 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 781
Novela z. o spotřebitelském úvěru - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 781/0 dne 22. 8. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1326).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 781/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 781/2, který byl rozeslán 28. 11. 2012 v 10:51 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 781/3, který byl rozeslán 30. 11. 2012 v 11:09.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 80, usnesení č. 1398).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 14/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 76, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 43/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2013.

Témata EUROVOC: nákup na úvěrochrana spotřebiteleprávo na informacespotřebaspotřební úvěrúrok